Cóż większego mógł uczynić?

Gdy Jezus spożywał z apostołami ostatnią wieczerzę, pozostało Mu mniej niż 24 godziny życia. Tak kończyła się Jego doczesność. Jego pielgrzymowanie pośród ludzi zaczęło się w Kanie Galilejskiej. Podczas wesela objawił swoją chwałę – jak napisał św. Jan Apostoł. Dokonał wtedy pierwszego cudu. Przemienił wodę w wino. Cóż większego mógł uczynić, by pokazać uczniom, kim […]

Post, modlitwa, jałmużna; 10.03

Ewangelista Mateusz odnotował słowa Jezusa, w których zaprasza On do trzech aktów pokutnych (Mt 6,1-6.16-18): postu, modlitwy i jałmużny. Mówimy o tego rodzaju postawach jako pokucie. Pokuta kojarzy nam się z czymś nadzwyczajnym i uciążliwym. Czy tak właśnie ma być w życiu ucznia Jezusa? Czy to nie trąci nieco masochizmem? Faktycznie, post, modlitwa i jałmużna […]