Modlitwa, post, jałmużna; 14.02

Fragment rozdziału szóstego Ewangelii Mateusza (Mt 6,1-6.16-18) jest traktowany przez chrześcijan jako propozycja odnowy w okresie Wielkiego Postu. Jesteśmy przekonani, że Jezus w tej mowie zwrócił uwagę na trzy aspekty, które wyznaczają kierunek, wskazują drogę. To jest mój świat, mój dom, moje miejsce, które mam tworzyć, może uporządkować, czy też nawet odbudować. To miejsce jest określone przez trzy rodzaje relacji:

  • relacje z Bogiem,
  • relacje z samym sobą,
  • relacje z drugim człowiekiem.