Litania

Taki krótki wpis o modlitwie litanijnej. Jej głęboki sens wyjaśnił św. Jan Paweł II podczas katechezy na audiencji generalnej w Rzymie, 12 grudnia 2001 r. „Wezwania litanii płyną do Boga niczym dym z kadzidła, którzy tworzy w przestrzeni formy podobne, lecz nigdy identyczne. Modlitwa nie boi się powtórzeń, podobnie jak zakochany nie waha się bez […]

Cóż większego mógł uczynić?

Gdy Jezus spożywał z apostołami ostatnią wieczerzę, pozostało Mu mniej niż 24 godziny życia. Tak kończyła się Jego doczesność. Jego pielgrzymowanie pośród ludzi zaczęło się w Kanie Galilejskiej. Podczas wesela objawił swoją chwałę – jak napisał św. Jan Apostoł. Dokonał wtedy pierwszego cudu. Przemienił wodę w wino. Cóż większego mógł uczynić, by pokazać uczniom, kim […]

Post, modlitwa, jałmużna; 10.03

Ewangelista Mateusz odnotował słowa Jezusa, w których zaprasza On do trzech aktów pokutnych (Mt 6,1-6.16-18): postu, modlitwy i jałmużny. Mówimy o tego rodzaju postawach jako pokucie. Pokuta kojarzy nam się z czymś nadzwyczajnym i uciążliwym. Czy tak właśnie ma być w życiu ucznia Jezusa? Czy to nie trąci nieco masochizmem? Faktycznie, post, modlitwa i jałmużna […]

Stawać się uczniem Jezusa

Ewangelista Mateusz w czwartym rozdziale swojej księgi opisuje, jak Jezus powoływał uczniów. Opis tych wydarzeń kończy się komentarzem autora: – „Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 4,20), – „Oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim” (Mt 4,22). Bardzo często zwraca się uwagę na słowo „natychmiast” czyli bez ociągania, bez […]

Inspirujące modlitwy

Każdy dzień Wielkiego Postu ma swoją modlitwę. Jest to modlitwa dnia, zwana też kolektą. Odmawia się ją na początku Mszy św. po akcie pokutnym oraz na zakończenie poszczególnych godzin Brewiarza. W tej dzisiejszej (sobota II tygodnia Wielkiego Postu) jest taka myśl, że należy szukać tego, co jedynie konieczne i pełnić uczynki miłości. Szukać tego, co […]

Modlitwa, post, jałmużna; 14.02

Fragment rozdziału szóstego Ewangelii Mateusza (Mt 6,1-6.16-18) jest traktowany przez chrześcijan jako propozycja odnowy w okresie Wielkiego Postu. Jesteśmy przekonani, że Jezus w tej mowie zwrócił uwagę na trzy aspekty, które wyznaczają kierunek, wskazują drogę. To jest mój świat, mój dom, moje miejsce, które mam tworzyć, może uporządkować, czy też nawet odbudować. To miejsce jest […]

Dziś zaczynam

Dziś zaczynam. Dzień dzisiejszy nie jest pierwszym dniem roku, nie jest to początek Adwentu czy Wielkiego Postu, nie obchodzę żadnej rocznicy. Nie jest mi też wiadomo, żeby dziś było wspomnienie jakiegoś świętego, który mógłby być patronem tego wydarzenia. Dlaczego więc właśnie dziś? Pamiętam dzień, w którym dokonałem zmiany rytmu dnia. Ta zmiana okazała się dość ważną dla mnie. Dokonała […]